Záruční podmínky
Firma ALEX poskytuje záruku na zboží podle obecně platných předpisů- U oprávněných reklamací uplatněných v záruční době se zavazujeme bezplatně odstranit závady na zboží- pay for essay uk Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu- výměnou vadného dílu- případně odstraněním závady-

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

→ neodborným použitím zařízení

→ mechanickým poškozením nebo opotřebením

→ živelnými pohromami (vodou- ohněm- bleskem)

→ jinými vnějšími vlivy

Kontrola dodávky
Doporučujeme- aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce- Pokud obsah dodávky není kompletní- zboží je poškozeno nebo neodpovídá zboží uvedenému na přiložené faktuře- reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce- Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned buy-essays uk při převzetí zásilky od dopravce- je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího-

Místo a způsob uplatnění reklamace
Místem uplatnění reklamace je sídlo firmyALEX- Riegrova 1622- 544 01 Dvůr Králové nad Labem- Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou!

V případě reklamací nás můžete kontaktovat:

Telefon: +420 Buy Kamagra 499 320 778

Mob-tel- : +420 774 243 020
Fax: +420 499 320 776
Email: riha@alexlov-cz

Adresa provozovny:
ALEX

Riegrova 1622

544 01 Dvůr Králové nad Labem
Důležité:

Při zaslání Cialis online nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:

→ doklad o Generic Topamax nákupu zboží (faktura)

→ popis závady